Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 30.06.2018

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 36,470,325.00 Eur 35,445,993.00 Eur
Rozpočet upravený 39,445,535.00 Eur 39,446,335.00 Eur
Skutočnosť 15,286,403.40 Eur 5,894,454.07 Eur
Plnenie 38.75 % 14.94 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
33,058,325.00 Eur 34,410,265.00 Eur 15,082,770.93 Eur 43.83 % zobraziť
Finančné operácie
3,080,000.00 Eur 4,703,270.00 Eur 179,350.00 Eur 3.81 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
332,000.00 Eur 332,000.00 Eur 24,282.47 Eur 7.31 % zobraziť