Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 31.12.2018

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 29,130,888.00 Eur 12,594,827.00 Eur
Rozpočet upravený 29,130,888.00 Eur 12,594,827.00 Eur
Skutočnosť 0.00 Eur 0.00 Eur
Plnenie 0.00 % 0.00 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
28,740,838.00 Eur 28,740,838.00 Eur 0.00 Eur 0.00 % zobraziť
Finančné operácie
120,000.00 Eur 120,000.00 Eur 0.00 Eur 0.00 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
270,050.00 Eur 270,050.00 Eur 0.00 Eur 0.00 % zobraziť