Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
05.01.2022 2021210416
Voda za 26.11.2021-23.12.2021 KN
KOMVaK, a.s.
36537870 8,32 Eur zobraziť
05.01.2022 2021210415
meranie rovnošaty pre DVP
Judita Ágh Štrosová
41630882 200,00 Eur zobraziť

Strana 1 Počet záznamov 2