Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
20.03.2023 23093
revízia multifunkčného ihriska
Ekotec spol. s r.o.
00687022 193,20 Eur zobraziť
17.03.2023 23081
Služby väzňov
Ústav na výkon trestu odňatia
738263 997,50 Eur zobraziť
17.03.2023 23092
vstavaná skriňa - kancelária starostu
Miroslav Marík
45870365 1 290,00 Eur zobraziť
17.03.2023 23091
Telefónne poplatky
Slovak Telekom a.s.
35763469 89,68 Eur zobraziť
17.03.2023 23090
maliarske práce - schodisko bytovka č.2
Peter Bilčík
35177471 2 843,50 Eur zobraziť
17.03.2023 23089
tyč k doprav.značeniu
Dopravné značenie s r.o.
34139184 43,20 Eur zobraziť
16.03.2023 23088
tlačivá
Connect
17644429 43,80 Eur zobraziť
16.03.2023 23087
seminár - sociálna oblasť a samospráva
ZMO s. r. o.
31826385 23,00 Eur zobraziť
16.03.2023 23086
seminár - predaj na trhových miestach
ZMO s. r. o.
31826385 23,00 Eur zobraziť
16.03.2023 23085
seminár - odpadové hospodárstvo obce
ZMO s. r. o.
31826385 23,00 Eur zobraziť

Strana 12345...13 Počet záznamov 126