Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
26.03.2019 19110 krovinorez a kúrik pre šport.areál
CKD market, s.r.o.
36232017 594.90 Eur zobraziť
26.03.2019 19109 vecné dary k oslave dňa učiteľov
Ayous spol. s r.o.
45600767 778.32 Eur zobraziť
26.03.2019 19108 servis ekonom.systému IS SAMO
TRIMEL s.r.o.
31319068 894.00 Eur zobraziť
26.03.2019 19107 rozšírenie hasičskej zbrojnice
STEFER s r.o.
36266027 29,811.28 Eur zobraziť
22.03.2019 19106 Telefónne poplatky
Slovak Telekom a.s.
35763469 10.00 Eur zobraziť
22.03.2019 19105 seminár -osvedčovanie listín
ZMO s. r. o.
31826385 15.00 Eur zobraziť
22.03.2019 19104 seminár - daňové exekučné konanie
ZMO s. r. o.
31826385 15.00 Eur zobraziť
22.03.2019 19103 zmena územ.plánu 05/2018
Krupová Eva Ing. Arch.
14104016 144.00 Eur zobraziť
20.03.2019 19102 vodné,stočné
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484 722.82 Eur zobraziť
20.03.2019 19101 návrh prístavby nového schodiska k budove býv.MŠ
Bocán & Bocánová architects. s
45973059 460.00 Eur zobraziť

Strana 12345...16 Počet záznamov 157