Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
25.10.2023 2309004
Odpadové vody Skládka odpadov
Vodárne a kanalizácie Stupava
50107461 885,60 Eur zobraziť
25.10.2023 2309003
Monitoring skládka
NMC spol. s r.o.
31639135 1 434,00 Eur zobraziť
25.10.2023 2309002
telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s.
35697270 3,00 Eur zobraziť
25.10.2023 2309001
telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s.
35697270 13,40 Eur zobraziť
25.09.2023 2308002
Oprava čerpadla skládka
Verejnoprospešné služby Stupav
50081497 288,00 Eur zobraziť
25.09.2023 2308001
telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s.
35697270 16,02 Eur zobraziť
25.08.2023 2307005
Monitoring skládka
NMC spol. s r.o.
31639135 1 434,00 Eur zobraziť
25.08.2023 2307003
Aktualizácia IS SAMO III.kv. 2022
TRIMEL s.r.o.
31319068 120,00 Eur zobraziť
25.08.2023 2307002
telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s.
35697270 3,00 Eur zobraziť
25.08.2023 2307001
telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s.
35697270 13,46 Eur zobraziť

Strana 123 Počet záznamov 28