Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
27.06.2019 2905006 Monitoring geologických faktorov ŽP na skládke odpadov
SENSOR, spol.sr.o.
00679844 855.60 Eur zobraziť
27.06.2019 2905005 Telekomunikačné služby od 15.05.2019 - do 14.06.2019
Orange Slovensko a.s.
35697270 15.52 Eur zobraziť
27.06.2019 2905004 Elektrická energia - Mierova ul.
ZSE Energia,a.s.
36677281 271.55 Eur zobraziť
27.06.2019 2905003 Mesačný paušál za funkciu zodpov.osoby
I-Secure, s.r.o.
50176382 96.00 Eur zobraziť
27.06.2019 2905002 montáž čerpadla
Fyzická osoba
1,242.00 Eur zobraziť
27.06.2019 2905001 Čerpadlo
Fyzická osoba
5,100.00 Eur zobraziť
27.06.2019 2903007 Splašky
Verejnoprospešné služby Stupav
50081497 127.99 Eur zobraziť
27.06.2019 2903005 Servisné činnosti 1.kv. 2018
TRIMEL s.r.o.
31319068 52.80 Eur zobraziť
27.06.2019 2903001 Monitoring geologických faktorov ŽP na skládke odpadov
SENSOR, spol.sr.o.
00679844 1,202.40 Eur zobraziť
27.06.2019 2901001 Elektrina Mierova 01/2019
ZSE Energia,a.s.
36677281 -235.47 Eur zobraziť

Strana 12345 Počet záznamov 42