Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
31.12.2021 405
Prenájom kop. stroja, tlačiarne
Copy office
31377874 52,35 Eur zobraziť
27.12.2021 404
BVS a.s. - vodné, stočné
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 178,67 Eur zobraziť
27.12.2021 403
BVS a.s. - vodné, stočné
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 79,68 Eur zobraziť
27.12.2021 402
Email OPTIMUM k doméne
EXO technologies
36485161 26,64 Eur zobraziť
27.12.2021 401
Knihy, časopisy, noviny
Magnet press, Slovakia s.r.o
31356958 14,30 Eur zobraziť
25.12.2021 400
Údržba zabezpečovacieho systému
Security Trade, s.r.o.
35738553 72,00 Eur zobraziť
25.12.2021 399
Dezinfekcia, deratizácia
Tomann, s.r.o.
44127162 100,00 Eur zobraziť
25.12.2021 398
Upratovanie, čistenie
GF services s.r.o.
51176386 390,00 Eur zobraziť
25.12.2021 397
Upratovanie, čistenie
Lufi Home Service, s.r.o
48295442 324,00 Eur zobraziť
25.12.2021 396
Upratovanie, čistenie
Lufi Home Service, s.r.o
48295442 590,00 Eur zobraziť
25.12.2021 395
Čerpanie SF na závodné stravovanie
Tatiana Štefunková
41534174 128,52 Eur zobraziť
25.12.2021 394
Stravovanie
Tatiana Štefunková
41534174 610,47 Eur zobraziť
25.12.2021 393
Čistiace,hygienické a dezinf. potreby
BIORUŽA, s.r.o.
52234070 84,00 Eur zobraziť
17.12.2021 392
Výmena servopohonu a adaptéra v odovzdávcej stanici tepla
REGULATERM spol. s r.o.
35694858 514,46 Eur zobraziť
17.12.2021 391
Respirátory
Fork Industry s.r.o.
53372638 864,00 Eur zobraziť
16.12.2021 390
Intenzívny kurz AJ
Camp Wonderland
30802245 360,00 Eur zobraziť
16.12.2021 389
Telefón
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863 7,57 Eur zobraziť
13.12.2021 388
Interiérové vybavenie
AJ Produkty a.s.
36268518 1 347,90 Eur zobraziť
13.12.2021 387
Prenájom rohože
Lindstrom
35742364 116,17 Eur zobraziť
08.12.2021 386
Čistička vzduchu s EVC sterilizátorom MW150W
N.C.N. SLOVAKIA, s.r.o.
35693959 2 517,60 Eur zobraziť
08.12.2021 385
Čistička vzduchu s EVC sterilizátorom MW75W
N.C.N. SLOVAKIA, s.r.o.
35693959 1 008,00 Eur zobraziť
08.12.2021 384
El.energia
Pow-en a.s.
43860125 22,40 Eur zobraziť
08.12.2021 383
El.energia
Pow-en a.s.
43860125 117,69 Eur zobraziť
08.12.2021 382
Materiál pre výchovu a vyučovanie
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s
35838949 980,60 Eur zobraziť
08.12.2021 381
Tepelná energia
Bratislavská teplárenská, a.s
35823542 -503,03 Eur zobraziť
08.12.2021 380
Telefón
Slovak Telecom, a.s.
35763469 39,88 Eur zobraziť
08.12.2021 379
Telefón
Slovak Telecom, a.s.
35763469 35,35 Eur zobraziť
08.12.2021 378
Telefón
Slovak Telecom, a.s.
35763469 11,57 Eur zobraziť
08.12.2021 377
Služby BOZP, PZS, OPP
Inštitút bezpečnosti práce, s.
35859857 50,40 Eur zobraziť
08.12.2021 376
Kancelárske potreby a materiál
Margaretka PO, s.r.o.
44987447 21,70 Eur zobraziť
08.12.2021 375
Internet
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o.
35971967 24,00 Eur zobraziť
08.12.2021 374
Stravovanie
Tatiana Štefunková
41534174 976,22 Eur zobraziť
08.12.2021 373
Čerpanie SF na závodné stravovanie
Tatiana Štefunková
41534174 205,52 Eur zobraziť
03.12.2021 372
Upratovanie, čistenie
GF services s.r.o.
51176386 510,00 Eur zobraziť
03.12.2021 371
Tlačivá a tlačiarenské služby
ŠEVT, a.s.
31331131 296,47 Eur zobraziť
03.12.2021 370
Jazykové kurzy
Camp Wonderland
30802245 390,00 Eur zobraziť
03.12.2021 369
Pracovné obuv
Ľubica, s.r.o.
50982516 152,98 Eur zobraziť
03.12.2021 368
El.energia
Pow-en a.s.
43860125 34,63 Eur zobraziť
03.12.2021 367
Vyk. kompl. prev. činnosti v stanici tepla
REGULATERM spol. s r.o.
35694858 288,00 Eur zobraziť
03.12.2021 366
Telekomunikačná technika
Miestny úrad mestskej časti Br
00603155 16,01 Eur zobraziť
03.12.2021 365
Upratovanie, čistenie
Lufi Home Service, s.r.o
48295442 336,00 Eur zobraziť
03.12.2021 364
Upratovanie, čistenie
Lufi Home Service, s.r.o
48295442 560,00 Eur zobraziť
03.12.2021 363
Zrážková voda
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 149,77 Eur zobraziť
02.12.2021 362
Čistiace,hygienické a dezinf. potreby
Eden Hygiena, s.r.o.
53010469 705,59 Eur zobraziť
02.12.2021 361
Prenájom kopírovacieho stroja, tlačiarne
Copy office
31377874 82,42 Eur zobraziť
29.11.2021 360
Výpočtová technika, licencia
WERTZ media SK s r.o.
51005018 1 477,20 Eur zobraziť
29.11.2021 359
BVS a.s. - vodné, stočné, zrážky
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 108,65 Eur zobraziť
29.11.2021 358
BVS a.s. - vodné, stočné, zrážky
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 282,48 Eur zobraziť
26.11.2021 357
Čistiace,hygienické a dezinf. potreby
Europapier Slovensko, s.r.o.
31344381 715,44 Eur zobraziť
26.11.2021 356
Materiál na výdaj obedov
DIMARKO, s.r.o.
48258474 48,82 Eur zobraziť
26.11.2021 355
Materiál na výdaj obedov
DIMARKO, s.r.o.
48258474 673,18 Eur zobraziť
26.11.2021 354
Respirátory
Fork Industry s.r.o.
53372638 432,00 Eur zobraziť
23.11.2021 353
Reproduktor, káble
WERTZ media SK s r.o.
51005018 177,60 Eur zobraziť
23.11.2021 352
Kontajner na zmesový odpad
Verejnoprospešné služby Ružino
53375891 268,71 Eur zobraziť
23.11.2021 351
Dezinfekčný prostriedok
ICETECH SK, s r.o.
36285048 60,00 Eur zobraziť
23.11.2021 348
Dávkovač mydla
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226 32,00 Eur zobraziť
23.11.2021 338
Tepelná energia
Bratislavská teplárenská, a.s
35823542 -608,64 Eur zobraziť
23.11.2021 330
Ústredňa EZS
Security Trade, s.r.o.
35738553 4 662,00 Eur zobraziť
18.11.2021 350
Výpočtová technika
WERTZ media SK s r.o.
51005018 12 510,00 Eur zobraziť
18.11.2021 349
Čističky vzduchu s UVC stelirizátorom
N.C.N. SLOVAKIA, s.r.o.
35693959 3 274,80 Eur zobraziť
18.11.2021 347
Telefón
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863 8,33 Eur zobraziť
18.11.2021 346
Prenájom rohoží
Lindstrom
35742364 117,74 Eur zobraziť
18.11.2021 345
Revízia telocvičného náradia
Štipala Radomír
37408925 185,00 Eur zobraziť
12.11.2021 329
Čerpanie SF na závodné stravovanie
Tatiana Štefunková
41534174 252,84 Eur zobraziť
11.11.2021 344
Kontrola zosilovača, dom. telefónu
CI.5 - Communication & Informa
35731168 184,00 Eur zobraziť
11.11.2021 343
Materiál pre výchovu a vyučovanie
FaxCopy
35729040 498,25 Eur zobraziť
11.11.2021 342
El. energia
Pow-en a.s.
43860125 115,57 Eur zobraziť
11.11.2021 341
El. energia
Pow-en a.s.
43860125 28,52 Eur zobraziť
11.11.2021 340
Online vzdelávací program
CREA-EDU o.z.
42224047 60,00 Eur zobraziť
11.11.2021 339
Učebné a kompenzačné pomôcky
PcProfi, s.r.o.
44685173 2 195,00 Eur zobraziť
11.11.2021 337
Internet
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o.
35971967 24,00 Eur zobraziť
11.11.2021 336
Učebnice
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266 -195,00 Eur zobraziť
11.11.2021 335
Upratovanie, čistenie
GF services s.r.o.
51176386 570,00 Eur zobraziť
11.11.2021 334
Služby BOZP, PZS, OPP
Inštitút bezpečnosti práce, s.
35859857 50,40 Eur zobraziť
11.11.2021 333
Telefón
Slovak Telecom, a.s.
35763469 41,50 Eur zobraziť
11.11.2021 332
Telefón
Slovak Telecom, a.s.
35763469 12,90 Eur zobraziť
11.11.2021 331
Telefón
Slovak Telecom, a.s.
35763469 35,32 Eur zobraziť
11.11.2021 328
Stravovanie
Tatiana Štefunková
41534174 1 200,99 Eur zobraziť
11.11.2021 327
El.energia
Pow-en a.s.
43860125 34,63 Eur zobraziť
11.11.2021 326
Vykonávanie komp. prevádzk. činnosti v stanici tepla
REGULATERM spol. s r.o.
35694858 288,00 Eur zobraziť
11.11.2021 325
Prenájom kopírovacieho stroja, tlačiarne
Copy office
31377874 86,69 Eur zobraziť
11.11.2021 324
Upratovanie, čistenie
Lufi Home Service, s.r.o
48295442 408,00 Eur zobraziť
11.11.2021 323
Upratovanie, čistenie
Lufi Home Service, s.r.o
48295442 630,00 Eur zobraziť
11.11.2021 322
Zrážková voda
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 154,57 Eur zobraziť
11.11.2021 321
BVS a.s. - vodné, stočné
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 159,35 Eur zobraziť
07.11.2021 320
BVS a.s. - vodné, stočné
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 386,30 Eur zobraziť
25.10.2021 318
Čerpanie SF na závodné stravovanie
Tatiana Štefunková
41534174 257,88 Eur zobraziť
25.10.2021 317
Čerpanie SF na závodné stravovanie
Tatiana Štefunková
41534174 52,36 Eur zobraziť
25.10.2021 316
Čerpanie SF na závodné stravovanie
Tatiana Štefunková
41534174 20,44 Eur zobraziť
25.10.2021 319
Čistiace,hygienické a dezinf. potreby
Europapier Slovensko, s.r.o.
31344381 204,12 Eur zobraziť
25.10.2021 315
Stravovanie
Tatiana Štefunková
41534174 1 224,93 Eur zobraziť
25.10.2021 314
Stravovanie
Tatiana Štefunková
41534174 248,71 Eur zobraziť
25.10.2021 313
Stravovanie
Tatiana Štefunková
41534174 97,09 Eur zobraziť
25.10.2021 312
Dezinfekčný prostriedok
KEMA SK, s.r.o.
31350658 259,92 Eur zobraziť
25.10.2021 302
El.energia
Pow-en a.s.
43860125 -2,02 Eur zobraziť
25.10.2021 300
Tepelná energia
Bratislavská teplárenská, a.s
35823542 -182,30 Eur zobraziť
20.10.2021 311
Materiál pre výchovu a vyučovanie
FaxCopy
35729040 452,38 Eur zobraziť
20.10.2021 309
Telefón
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863 15,35 Eur zobraziť
20.10.2021 308
Prenájom rohoží
Lindstrom
35742364 117,74 Eur zobraziť
20.10.2021 285
Dodávka a montáž exsteriérových žalúzií
Hamar Jozef FY-H-K-H
32327803 64 756,08 Eur zobraziť

Strana 12345 Počet záznamov 405