Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
23.10.2020 1710 Poštové služby 9/2020
Slovenská pošta a.s.
36631124 4,152.45 Eur zobraziť
23.10.2020 1660 Zber, preprava a uloženie bioodpadu z výrubov drevín 9/2020
Ružinovský podnik VPS a.s
35828064 1,090.82 Eur zobraziť
23.10.2020 1705 Odstránenie náletov pajaseňa žľaznatého
Ružinovský podnik VPS a.s
35828064 655.78 Eur zobraziť
23.10.2020 1704 Vykonané práce podľa požiadaviek z Intranetu
Ružinovský podnik VPS a.s
35828064 5,454.20 Eur zobraziť
23.10.2020 1674 Štvrté kosenie trávnikov - Nivy
Ružinovský podnik VPS a.s
35828064 7,474.46 Eur zobraziť
23.10.2020 1657 Tretie kosenie trávnikov - detské ihriská
Ružinovský podnik VPS a.s
35828064 1,593.43 Eur zobraziť
23.10.2020 1612 Tretie kosenie trávnikov - Štrkovec
Ružinovský podnik VPS a.s
35828064 18,360.50 Eur zobraziť
23.10.2020 1690 Vyúčt. fa - dodávka elektriny Bulharská 60 za 9/2020
Pow-en a.s.
43860125 -120.05 Eur zobraziť
23.10.2020 1693 Mobile GPRS 7-9 /2020
SIA Slovakia, s.r.o.
31372074 61.20 Eur zobraziť
23.10.2020 1683 Bezpečnostnotechnická služba 9/2020
4SAFE, s.r.o.
52242714 300.00 Eur zobraziť
23.10.2020 1734 Spoločné stravovanie dôchodcov 8/2020
MARKET CENTRUM, s.r.o.
46448438 138.90 Eur zobraziť
23.10.2020 1733 Spoločné stravovanie dôchodcov 7/2020
MARKET CENTRUM, s.r.o.
46448438 145.00 Eur zobraziť
22.10.2020 1595 Akreditovaný kurz "Manažér kvality v sociálnych službách"
Asociácia odborných pracovníko
42292891 1,300.00 Eur zobraziť
22.10.2020 1709 Oprava elektronického zabezpečovacieho systému
ABELA s.r.o.
35823399 222.17 Eur zobraziť
22.10.2020 1573 Pohreb T. Hecla
Pohrebná služba Striž Ladislav
34332197 158.61 Eur zobraziť

Strana 12345...123 Počet záznamov 1838