Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
12.09.2019 775 Odvoz splaškov zo septika
Kanková Helena
50318705 70.00 Eur zobraziť
12.09.2019 774 Plyn - šport.klub - vyúčtovanie
Slovenský plynár.priemysel, a.
35815256 133.06 Eur zobraziť
12.09.2019 773 Plyn - KIS - vyúčtovanie
Slovenský plynár.priemysel, a.
35815256 -193.80 Eur zobraziť
12.09.2019 772 Plyn - KIS - vyúčtovanie
Slovenský plynár.priemysel, a.
35815256 13.07 Eur zobraziť
12.09.2019 771 Plyn - KIS - vyúčtovanie
Slovenský plynár.priemysel, a.
35815256 85.97 Eur zobraziť
12.09.2019 770 Plyn - požiarna zbrojnica - vyúčtovanie
Slovenský plynár.priemysel, a.
35815256 -39.82 Eur zobraziť
12.09.2019 769 Plyn - obecný dom - vyúčtovanie
Slovenský plynár.priemysel, a.
35815256 159.39 Eur zobraziť
12.09.2019 768 Plyn - OcÚ - vyúčtovanie
Slovenský plynár.priemysel, a.
35815256 222.85 Eur zobraziť
12.09.2019 767 El. energia - Krátka 519
ZSE Energia a.s.
36677281 140.00 Eur zobraziť
12.09.2019 766 El. energia - KIS
ZSE Energia a.s.
36677281 56.37 Eur zobraziť
12.09.2019 765 El. energia - prečerp.stanica
ZSE Energia a.s.
36677281 136.93 Eur zobraziť
12.09.2019 764 El. energia - cintorín ul. Cintorínska
ZSE Energia a.s.
36677281 38.94 Eur zobraziť
12.09.2019 763 El. energia - požiarna zbrojnica
ZSE Energia a.s.
36677281 186.31 Eur zobraziť
12.09.2019 762 El. energia - športový klub
ZSE Energia a.s.
36677281 153.40 Eur zobraziť
12.09.2019 761 El. energia - VO Vištucká 547 - svetelný prechod
ZSE Energia a.s.
36677281 140.82 Eur zobraziť
12.09.2019 760 El. energia - obecný dom
ZSE Energia a.s.
36677281 57.18 Eur zobraziť
12.09.2019 759 El. energia - VO Horná 526
ZSE Energia a.s.
36677281 140.00 Eur zobraziť
12.09.2019 758 El. energia - citnoríny ul. Trlinská a ul. Cerovská
ZSE Energia a.s.
36677281 70.22 Eur zobraziť
12.09.2019 757 El. energia - KIS
ZSE Energia a.s.
36677281 52.27 Eur zobraziť
12.09.2019 756 El. energia - KIS
ZSE Energia a.s.
36677281 37.15 Eur zobraziť
12.09.2019 755 El. energia - VO Vištucká 523/58
ZSE Energia a.s.
36677281 70.00 Eur zobraziť
12.09.2019 754 El. energia - útulok
ZSE Energia a.s.
36677281 150.00 Eur zobraziť
12.09.2019 753 El. energia - VO Trlinská 2339/13
ZSE Energia a.s.
36677281 149.02 Eur zobraziť
12.09.2019 752 El. energia - Uhliská 294/6
ZSE Energia a.s.
36677281 20.00 Eur zobraziť
12.09.2019 751 El. energia - ČOV
ZSE Energia a.s.
36677281 3,836.20 Eur zobraziť
12.09.2019 750 El. energia - OcÚ
ZSE Energia a.s.
36677281 628.20 Eur zobraziť
12.09.2019 749 El. energia - KIS
ZSE Energia a.s.
36677281 155.82 Eur zobraziť
12.09.2019 748 Dodanie inštalač. materiálu na opravu verejn.osvet.
MURAT s.r.o.
31431852 513.76 Eur zobraziť
12.09.2019 747 Oprava bezdrôtoveého rozhlas. systému
EMPEMONT SLOVAKIA, s.r.o.
44618981 428.40 Eur zobraziť
12.09.2019 746 Oprava UPS pre kamery
ALAM, s.r.o.
35839465 47.86 Eur zobraziť

Strana 12345...28 Počet záznamov 823