Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
20.09.2020 20200927 Mesančný poplatok za elektrinu.
ZSE Západoslovenská energetik
36677281 100.00 Eur zobraziť
20.09.2020 20200926 Mesačný poplatok za elektrinu.
ZSE Západoslovenská energetik
36677281 250.00 Eur zobraziť
16.09.2020 20200925 Nákup kníh.
IKAR a.s.
00678856 210.24 Eur zobraziť
16.09.2020 20200924 Nákup kníh z bež. transferu
IKAR a.s.
00678856 408.61 Eur zobraziť
16.09.2020 20200923 Nákup kníh.
MARENČIN PT, spol. s.r.o.
36750611 154.87 Eur zobraziť
16.09.2020 20200922 Nákup kníh.
PARTNER TECHNIC, spol. s. r. o
17337879 356.24 Eur zobraziť
16.09.2020 20200921 Qartálna splátka knih.softwér.
SVOP s.r.o.
30775264 423.00 Eur zobraziť
16.09.2020 20200920 Prenájom priestorov.
Správ.kanc. PROGRES, s. r. o.
00603317 373.73 Eur zobraziť
16.09.2020 20200919 Poplatok za telefón.
O2 Slovakia.s.r.o.
35848863 47.13 Eur zobraziť
16.09.2020 20200918 Nákup kníh.
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s
17311462 339.86 Eur zobraziť

Strana 12345...29 Počet záznamov 285