Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
31.01.2023 20230124
Mesačný poplatok za vodu./ Stromová 18/ .
BVS Bratislav. vodár.spoločnos
35850370 258,61 Eur zobraziť
31.01.2023 20230123
Mesačný poplatok za elektrinu.
ZSE Západoslovenská energetik
36677281 67,40 Eur zobraziť
31.01.2023 20230122
Mesačný poplatok za elektrinu.
ZSE Západoslovenská energetik
36677281 85,40 Eur zobraziť
30.01.2023 20230121
Mesačný poplatok za nájomné / Jeséniová/.
Správ.kanc. PROGRES, s. r. o.
00603317 349,20 Eur zobraziť
26.01.2023 20230116
Mesačný poplatok za elektrinu.
ZSE Západoslovenská energetik
36677281 250,00 Eur zobraziť
25.01.2023 20230120
Technická ochrana objektu/ Pionierska 12/.
RAVI s.r.o.
35747871 203,15 Eur zobraziť
25.01.2023 20230119
Poplatok za školenie v programe.
KROS a.s.
31635903 54,00 Eur zobraziť
25.01.2023 20230118
Mesačný poplatok za internet.
Slovak Telekom, a.s.
35763469 20,50 Eur zobraziť
25.01.2023 20230117
Mesačný poplatok za prenájom tlačiarne a výtlačky.
Euro Data Services s.r.o.
50996151 51,26 Eur zobraziť
23.01.2023 20230115
Mesačný poplatok za elektrinu.
ZSE Západoslovenská energetik
36677281 250,00 Eur zobraziť

Strana 123 Počet záznamov 24