Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
06.11.2020 300 knihy,casopisy,noviny
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a
35792281 597.13 Eur zobraziť
06.11.2020 299 energia 01,23
Pow-en a.s.
43860125 112.13 Eur zobraziť
06.11.2020 298 energia 28
Pow-en a.s.
43860125 300.92 Eur zobraziť
06.11.2020 297 pošt,telefón,EASY,internet,TV,R
Slovak Telekom, a.s.
35763469 86.82 Eur zobraziť
06.11.2020 296 telefón, internet
Slovak Telekom, a.s.
35763469 428.62 Eur zobraziť
06.11.2020 295 pošt,telefón,EASY,internet,TV,R
Slovak Telekom, a.s.
35763469 36.00 Eur zobraziť
06.11.2020 294 pošt,telefón,EASY,internet,TV,R
Slovak Telekom, a.s.
35763469 64.82 Eur zobraziť
06.11.2020 293 BOZP - vykonanie auditu
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková
37122991 120.00 Eur zobraziť
06.11.2020 292 BOZP
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková
37122991 72.00 Eur zobraziť
04.11.2020 291 vodne, stocne Tomasikova faktúra4204475946
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 26.56 Eur zobraziť

Strana 12345...32 Počet záznamov 317