Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
15.08.2022 20695
MŠ Cabanova - vodné stočné + zrážky 7-8/2022
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 128,84 Eur zobraziť
15.08.2022 20679
MŠ Fedákova - ochrana objektu 7/2022
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481 28,44 Eur zobraziť
15.08.2022 11304
ZŠ Bilíkova - obsluha kotolne 8/2022
Veolia Energia Slovensko, a. s
35702257 420,00 Eur zobraziť
15.08.2022 11294
Bazovského 6 - vodné stočné + zrážky 7-8/2022
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 85,61 Eur zobraziť
15.08.2022 11293
Sekurisova 12 - vodné stočné + zrážky 7-8/2022
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 56,89 Eur zobraziť
15.08.2022 11298
Oprava výtlkov 7/2022
Pittel a Brausewetter, s.r.o.
35943653 6 778,13 Eur zobraziť
15.08.2022 11296
Poštové služby 7/2022
Slovenská pošta,a.s.
36631124 953,85 Eur zobraziť
15.08.2022 20691
MŠ Sekurisova - vodné stočné+zrážky 7-8/2022
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 109,30 Eur zobraziť
15.08.2022 20690
MŠ Fedákova - vodné stočné 7-8/2022
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 132,01 Eur zobraziť
15.08.2022 20689
MŠ Bazovského - vodné stočné + zrážky 7-8/2022
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 175,73 Eur zobraziť

Strana 12345...302 Počet záznamov 3016