Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
21.01.2020 440 Multifunčkná hala
DIPLOMATIC, s.r.o.
36850179 304 032,07 Eur zobraziť
18.01.2020 450 najom kopírky OcU
Slovenská pošta a.s.
36631124 1,00 Eur zobraziť
18.01.2020 489 popl.banke-ZBÚ
Prima banka Slovensko a.s.
31575951 60,43 Eur zobraziť
18.01.2020 465 Multifunčkná hala
INVESTRADE, s.r.o.
36510840 600,00 Eur zobraziť
18.01.2020 464 VO-údržba verej. a slávn.osv.
Brodek a spol.,elektroinštalác
33430896 248,98 Eur zobraziť
18.01.2020 463 oprava a montáž vianočnej výzdoby
Brodek a spol.,elektroinštalác
33430896 708,31 Eur zobraziť
18.01.2020 462 DS-údržba budovy a cintorína
Anton Adamkovič
33431639 420,00 Eur zobraziť
18.01.2020 461 Opatrovateľky-služby spol.OcÚ
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868 324,00 Eur zobraziť
18.01.2020 459 elektrina OcU
MAGNA ENERGIA
35743565 283,14 Eur zobraziť
18.01.2020 458 popl.-multifink.dom
Bytové hospododárstvo Hlohovec
36235130 8,38 Eur zobraziť

Strana 1234 Počet záznamov 33