Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
17.01.2019 705 Telekom.služby
Slovak Telekom, a.s.
35763469 155.82 Eur zobraziť
17.01.2019 704 Vyúčtovanie SPP
SPP, a.s.
35815256 740.04 Eur zobraziť
17.01.2019 703 Prevádzkovanie ČOV
PAVOS Vodárenská spol.
46866663 354.00 Eur zobraziť
17.01.2019 702 Za činnosti v mene obce ako stav.úradu
DIBS s.r.o.
35970383 37.52 Eur zobraziť
17.01.2019 701 Refakturácia mzdy za voľby
VIDAT car,spol.s.r.o.
36427594 190.39 Eur zobraziť
16.01.2019 700 Zber, preprava KO
Marius Pedersen, a.s.
34115901 4,196.86 Eur zobraziť
16.01.2019 699 Poskytnuté soc.služby
Charita Modra,n.o.
42166390 193.00 Eur zobraziť
16.01.2019 698 Prenájom rohoží
Lindstrom
35742364 37.06 Eur zobraziť
16.01.2019 697 Prevádzkovanie cintorína
MISTELA,s.r.o.
44629371 100.00 Eur zobraziť
16.01.2019 696 Analýza vzoriek
SVP š.p.
36022047 150.72 Eur zobraziť

Strana 123 Počet záznamov 26