Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
21.01.2022 745/21
prace na DS
Distribúcia SPP
35910739 11,02 Eur zobraziť
21.01.2022 744/21
KD byt 12 21 vyúčtov
SPP a.s.
35815256 296,36 Eur zobraziť
21.01.2022 743/21
KD 12 21 vyúčtov
SPP a.s.
35815256 860,44 Eur zobraziť
21.01.2022 742/21
OU 12 21 vyúčtov
SPP a.s.
35815256 1 151,50 Eur zobraziť
21.01.2022 741/21
štokáč 12 21 vyúčtov
SPP a.s.
35815256 3,47 Eur zobraziť
21.01.2022 740/21
TS 12 21 vyúčtov
SPP a.s.
35815256 11,06 Eur zobraziť
21.01.2022 739/21
PZ 12 21 vyúčtov
SPP a.s.
35815256 377,11 Eur zobraziť
15.01.2022 738/21
BRO 12 21
EKOHEAT s.r.o.
46023909 240,00 Eur zobraziť
15.01.2022 737/21
opatrov služ Rusňáková
Slovenský Červený kríž, Územný
00416002 37,50 Eur zobraziť
15.01.2022 736/21
vývoz 12 21
FCC Slovensko s.r.o.
31318762 4 171,66 Eur zobraziť
15.01.2022 735/21
VO Pavuček vyučtov
ZSE Energia, a.s.
36677281 -1 543,58 Eur zobraziť
15.01.2022 734/21
pravne služby
Advokátska kancelária JUDr. Ka
47256460 288,00 Eur zobraziť
15.01.2022 733/21
VO Pavuček opr
ZSE Energia, a.s.
36677281 -0,41 Eur zobraziť
15.01.2022 732/21
štok,KD kuch, PZ vyučtov
ZSE Energia, a.s.
36677281 -161,77 Eur zobraziť
15.01.2022 731/21
OU budova a dvor 12 21
ZSE Energia, a.s.
36677281 563,58 Eur zobraziť
15.01.2022 730/21
KD byt vyučtov
ZSE Energia, a.s.
36677281 -22,47 Eur zobraziť
15.01.2022 729/21
KD bar vyučtov
ZSE Energia, a.s.
36677281 6,12 Eur zobraziť
15.01.2022 728/21
prečerpavačka 12 21
ZSE Energia, a.s.
36677281 286,45 Eur zobraziť
15.01.2022 727/21
TJ 12 21
ZSE Energia, a.s.
36677281 1 277,11 Eur zobraziť
15.01.2022 726/21
VO a KD 12 21
ZSE Energia, a.s.
36677281 1 918,20 Eur zobraziť

Strana 12 Počet záznamov 33