Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
25.11.2022 2210006
PC Služby
ART-TEL SERIVS s.r.o.
47211873 275,00 Eur zobraziť
25.11.2022 2210004
Zhodnotenie monitoringu
NMC spol. s r.o.
31639135 1 206,00 Eur zobraziť
25.11.2022 2210003
telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s.
35697270 16,50 Eur zobraziť
25.11.2022 2210002
Telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s.
35697270 3,00 Eur zobraziť
25.11.2022 2210001
Odpadové vody Skládka odpadov
Vodárne a kanalizácie Stupava
50107461 3 663,90 Eur zobraziť
26.09.2022 2208003
telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s.
35697270 10,98 Eur zobraziť
26.09.2022 2208002
Telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s.
35697270 3,00 Eur zobraziť
26.09.2022 2208001
Aktualizácia IS SAMO III.kv. 2022
TRIMEL s.r.o.
31319068 52,80 Eur zobraziť
26.09.2022 2207004
Odpadové vody Skládka odpadov
Vodárne a kanalizácie Stupava
50107461 3 677,70 Eur zobraziť
26.09.2022 2207003
Prečerpávanie OV na skládke odpadov
Verejnoprospešné služby Stupav
50081497 693,60 Eur zobraziť

Strana 1234 Počet záznamov 32