Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
27.01.2020 2912004 Telekomunikačné služby od 15.11.2019 - do 14.12.2019
Orange Slovensko a.s.
35697270 16,60 Eur zobraziť
27.01.2020 2912003 Monitoring geologických faktorov ŽP na skládke odpadov
SENSOR, spol.sr.o.
00679844 925,20 Eur zobraziť
27.01.2020 2912002 Odpadové vody skládka odpadov Stupava
Vodárne a kanalizácie Stupava
50107461 23 448,00 Eur zobraziť
27.01.2020 2912001 Mesačný paušál za funkciu zodpov.osoby
I-Secure, s.r.o.
50176382 96,00 Eur zobraziť

Strana 1 Počet záznamov 4