Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
19.03.2019 57 Telefón.pop.-mobil
Slovak Telekom
35763469 44.68 Eur zobraziť
14.03.2019 56 teplo za 03/2019
Bratislavská Teplárenská, a.s.
35823542 5,600.00 Eur zobraziť
14.03.2019 55 UPC prístup do siete internetu
UPC Broadband Slovakia, s.r.o.
35971967 28.80 Eur zobraziť
14.03.2019 54 Údržba budov a inter. 2.st.
Obecné lesy Krahule s.r.o.
31646395 140.00 Eur zobraziť
14.03.2019 53 služby zodp.osoby
Euro TRADING
44031483 58.80 Eur zobraziť
14.03.2019 52 BVS - zrážky
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 203.48 Eur zobraziť
14.03.2019 51 Všeobecné služby
Inštitút bezpečnosti práce, s.
35859857 36.00 Eur zobraziť
14.03.2019 50 teplo za 11/2018
Bratislavská Teplárenská, a.s.
35823542 3,616.44 Eur zobraziť
07.03.2019 49 školenie-seminár 5.3.19
JUDr.Danica Bedlovičová & spol
50341286 80.00 Eur zobraziť
07.03.2019 48 Údržba výpočtovej techniky
Ing. Petrák Martin
13995944 360.00 Eur zobraziť

Strana 12345...6 Počet záznamov 57