Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 31.12.2018

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 36,470,325.00 Eur 17,414,482.00 Eur
Rozpočet upravený 39,607,372.00 Eur 16,571,245.00 Eur
Skutočnosť 38,940,239.00 Eur 14,929,270.37 Eur
Plnenie 98.32 % 90.09 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
33,058,325.00 Eur 34,547,102.00 Eur 35,283,255.14 Eur 102.13 % zobraziť
Finančné operácie
3,080,000.00 Eur 4,728,270.00 Eur 3,562,533.53 Eur 75.35 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
332,000.00 Eur 332,000.00 Eur 94,450.33 Eur 28.45 % zobraziť