Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 31.12.2018

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 36 470 325,00 Eur 17 414 482,00 Eur
Rozpočet upravený 39 607 372,00 Eur 16 571 245,00 Eur
Skutočnosť 38 940 239,00 Eur 14 929 270,37 Eur
Plnenie 98,32 % 90,09 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Načítava sa...

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Načítava sa...

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Načítava sa...

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
33 058 325,00 Eur 34 547 102,00 Eur 35 283 255,14 Eur 102,13 % zobraziť
Finančné operácie
3 080 000,00 Eur 4 728 270,00 Eur 3 562 533,53 Eur 75,35 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
332 000,00 Eur 332 000,00 Eur 94 450,33 Eur 28,45 % zobraziť