Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
05.01.2022 2194
11/21 mes.poplatok Virtual Voice
O2 Business Services, a.s.
50087487 55,20 Eur zobraziť
05.01.2022 2182
odseparovanie a vyčistenie odlučovačov ropných látok
SEZAKO Trnava s.r.o.
36263800 10 678,42 Eur zobraziť
05.01.2022 68
10/21 odmena za vymožené pohľadávky
Advokátska kancelária JUDr. Mi
35807750 1 000,87 Eur zobraziť

Strana 1 Počet záznamov 3