Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
18.01.2023 3018
12/22 el.energia O.Štefanka 2
ZSE Energia, a.s.
36677281 2 886,85 Eur zobraziť
18.01.2023 3017
12/22 vodné, stočné O.Štefanka 2
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 342,25 Eur zobraziť
18.01.2023 3016
12/22 zrážková voda
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 27 871,33 Eur zobraziť
18.01.2023 3015
12/22 revitalizácia Chorvátskeho ramena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN
36022047 535,62 Eur zobraziť
18.01.2023 3014
12/22 el.energia Antolská 4999
ZSE Energia, a.s.
36677281 152,21 Eur zobraziť
18.01.2023 3013
likvidácia odpadu
RAMEKO,s.r.o.
36514748 802,08 Eur zobraziť
18.01.2023 3012
12/22 elektrická energia Wolkrova 13
ZSE Energia, a.s.
36677281 238,75 Eur zobraziť
18.01.2023 3011
12/22 elektrická energia Kutlíkova 17
ZSE Energia, a.s.
36677281 5 542,63 Eur zobraziť
18.01.2023 3010
12/22 elektrická energia Kutlíkova 17
ZSE Energia, a.s.
36677281 2 461,08 Eur zobraziť
18.01.2023 3009
12/22 elektrická energia Zadunajská 27
ZSE Energia, a.s.
36677281 305,28 Eur zobraziť

Strana 12345...14 Počet záznamov 139