Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Dodatok Názov / partner Ičo Suma Detail
11.05.2022 3/2022
BOZP tecchnik
BEDNARIČ a SYN
11697415 0,00 Eur zobraziť
11.05.2022 2/2022
Zmluva zber a odvoz odpadu
ESPIK Group s.r.o
46754768 0,00 Eur zobraziť

Strana 1 Počet záznamov 2