Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
19.08.2019 380 Čerpanie PHM 1.7.-31.7.2019
Normbenz Slovakia s.r.o.
35681039 5,170.78 Eur zobraziť
12.08.2019 379 Zneškodnenie odpadu 07/2019
BUČINA EKO, s.r.o.
46156101 4,851.34 Eur zobraziť
12.08.2019 378 Zneškodnenie odpadu trh Mlynarovičová 07/2019
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300 577.92 Eur zobraziť
12.08.2019 377 Vodné,stočné Čapajevova 07/2019
Bratislavská vod. spol., a.s.
35850370 323.21 Eur zobraziť
12.08.2019 376 Elektrina trh Mlynarovičová 07/2019
ZSE Energia, a.s.
36677281 322.30 Eur zobraziť
12.08.2019 375 Elektrina Čapajevova 07/2019
ZSE Energia, a.s.
36677281 551.90 Eur zobraziť
12.08.2019 374 Zneškodnenie odpadu - smetné koše 07/2019
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300 3,044.40 Eur zobraziť
12.08.2019 373 Zneškodnenie odpadu 07/2019
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762 9,859.51 Eur zobraziť
12.08.2019 372 Likvidácia odpadu areál MP VPS
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
35825286 1,350.90 Eur zobraziť
12.08.2019 371 Oprava vyvetvovača
Gazda, spol.s.r.o.
31382789 52.54 Eur zobraziť

Strana 12345...44 Počet záznamov 433