Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
21.01.2020 11 odpad ZŠ
Magistrát hl.m.SR Bratislavy
00603481 1 725,36 Eur zobraziť
21.01.2020 84 Odborná literatúra,učebné pomôcky,knihy,
JurisDat-M.Medlen
11821973 25,00 Eur zobraziť
21.01.2020 38 školenie
Inštitút celoživotného vzdeláv
51424266 30,00 Eur zobraziť
21.01.2020 199 školenie
Inštitút celoživotného vzdeláv
51424266 60,00 Eur zobraziť
21.01.2020 81 školenie
Inštitút celoživotného vzdeláv
51424266 30,00 Eur zobraziť
20.01.2020 266 Telefón. poplatky
Orange Slovensko, a.s.
35697270 245,66 Eur zobraziť
20.01.2020 265 Vodné, stočné, zrážky
BVS, a.s.
35850370 481,46 Eur zobraziť
20.01.2020 264 ŠJ nákup pracov.odevov,obuvy
ROTA plus s.r.o.
47198605 191,32 Eur zobraziť
20.01.2020 263 Ostatné služby
Citrón s.r.o.
43882684 489,42 Eur zobraziť
20.01.2020 262 ŠJ čistiace potreby
Majster Papier
33768897 4 309,46 Eur zobraziť

Strana 123455 Počet záznamov 50