Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Dodatok Názov / partner Ičo Suma Detail
15.08.2022 355/2022
projekt "Podpora činnosti futbalového klubu"
FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISL
42258014 6 600,00 Eur zobraziť
15.08.2022 347/2022
projekt "Next Generation Jam - 6. ročník"
I.N.A.K.- pohybové a osobnostn
42356075 1 200,00 Eur zobraziť
11.08.2022 412/2022
spolupráca_cyklomost Lamač - Dúbravka
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481 0,00 Eur zobraziť
10.08.2022 409/2022
čistiace prostriedky
PhDr. Gabriela Spišáková - Maj
33768897 7 955,00 Eur zobraziť
10.08.2022 402/2022 K
ukončenie nájmu pozemku parc. č. 4071/1 a 4071/2 k.ú. Dúbravka
Ľorková Janette Ing.
87,50 Eur zobraziť
10.08.2022 348/2022
projekt "Rekonštrukcia sociálnych zariadení poliklinika Paracelsusl"
PARACELSUS, s.r.o.
34137998 3 000,00 Eur zobraziť
09.08.2022 362/2022
"Letné dobrodružstvá v komunite"
Centrum rodiny, n.o.
37924320 1 700,00 Eur zobraziť
09.08.2022 359/2022
projekt "Dôslednou prípravou na ceste za titulmi"
Školský športový klub gymnáziu
50956540 3 000,00 Eur zobraziť
09.08.2022 357/2022
projekt "Tréning boxu zameraný na deti a mládež"
BOX klub BOXER Dúbravka
42128463 1 500,00 Eur zobraziť
09.08.2022 352/2022
projekt "Tenis v Dúbravke"
Tenisový klub Dúbravka
31800190 2 500,00 Eur zobraziť

Strana 12345...25 Počet záznamov 243