Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Dodatok Názov / partner Ičo Suma Detail
22.02.2024 29/2024 4
Zmena výšky nájomného
Fyzická osoba
102,85 Eur zobraziť
20.02.2024 28/2024
Zmluva č. 8144 poskytovanie prístupu do siete Internet
ISPER, s.r.o.
35953888 1 281,60 Eur zobraziť
12.02.2024 27/2024
Podnikateľský účet určený na príjem prostriedkov zo ŠR SR alebo prost
Tatra banka a.s.
00686930 0,00 Eur zobraziť
09.02.2024 26/2024
Poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva Miu PB
Advokátska kancelária JUDr. Ju
35876654 118 560,00 Eur zobraziť
08.02.2024 25/2024
Príspevok na prevádzku ZOS
Združenie GERION
37999958 13,37 Eur zobraziť
08.02.2024 24/2024 1
Nájomný byt - Dornaiová Rozália
Fyzická osoba
107,22 Eur zobraziť
06.02.2024 21/2024
Nájomný byt_Jurkovičová
Fyzická osoba
154,43 Eur zobraziť
06.02.2024 20/2024
Dotatok z mluve o združení č.1/1996
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481 0,00 Eur zobraziť
05.02.2024 19/2024
Dohoda o užívaní nebytových priestorov v budove ZŠ Bieloruská
Základná škola Bieloruská 1
31780741 0,00 Eur zobraziť
05.02.2024 18/2024
Dohoda o užívaní nebytových priestorov v budove ZŠ Podzáhradná
Základná škola Podzáhradná 51
31745041 0,00 Eur zobraziť

Strana 123 Počet záznamov 27