Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
18.01.2019 13 Elektromateriál
VEREX-ELTO a. s.
31580289 296.40 Eur zobraziť
17.01.2019 16 Školenie - správa registratúry
EDOS-PEM s.r.o.
36287229 69.00 Eur zobraziť
15.01.2019 15 Kominárske práce - rok 2019
Inczédi Ľudovít, KOMINÁR
14062623 450.00 Eur zobraziť
14.01.2019 14 Oprava rozbitých okien na ZŠ Sokolíkova
SKLENÁRSTVO - Peter Ložan
34857257 1,938.00 Eur zobraziť
09.01.2019 12 Prenájom reklamnej plochy - 1/2019
NUBIUM, s.r.o
47545674 336.00 Eur zobraziť
09.01.2019 11 Tlač plagátov
Neumahr tlačiareň s.r.o.
35714131 189.00 Eur zobraziť
09.01.2019 9 Demontáž a montáž interaktívnych tabúľ
APM Technik s.r.o.
50517872 366.00 Eur zobraziť
08.01.2019 8 Bezvýkopová oprava kanalizácie
IN-kanál, spol. s r.o.
35773308 2,076.00 Eur zobraziť
04.01.2019 7 servis pri akciách: dovoz a odvoz prenosných smetných košov, dočistenia okolia
FK CRA s.r.o.
35693720 510.99 Eur zobraziť
04.01.2019 6 čistenie spevnených plôch, parkovísk, krajníc, obrubníkov a lapákov splavenín
FK CRA s.r.o.
35693720 939.60 Eur zobraziť

Strana 12 Počet záznamov 15