Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
26.05.2022 469
prístup aplikácie Trimel
EVISION, spol. s. r. o.
35809078 591,96 Eur zobraziť
25.05.2022 1457
monitorovanie12/21
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481 29,04 Eur zobraziť
17.05.2022 365
KomTes aplikácia /vozidla
MČ Petržalka
00603201 24,52 Eur zobraziť
17.05.2022 364
propagácia a reklama
Google
101,52 Eur zobraziť
17.05.2022 363
propagácia a reklama
ZOOM
00179949 16,54 Eur zobraziť
17.05.2022 362
vodné,stočné
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 297,58 Eur zobraziť
17.05.2022 361
voda,stočné
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 72,59 Eur zobraziť
17.05.2022 358
poplatky DKZH
Ticketportal SK, s. r. o.
35850698 0,27 Eur zobraziť
17.05.2022 357
čistiace a hygienické potreby DKZH
ILLE-Papier-Service SK, spol.
36226947 45,50 Eur zobraziť
17.05.2022 356
servis PC
TRIMEL s.r.o.
31319068 240,00 Eur zobraziť

Strana 12345...37 Počet záznamov 361