Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
30.07.2020 800 Peruzzo - nož.kladivo 160 ks
Marián Šupa
11906022 1,012.68 Eur zobraziť
30.07.2020 799 denná tlač do DC
Mediaprint - Kapa Pressegrosso
35792281 176.10 Eur zobraziť
30.07.2020 41 6.,7./20 neprenaj NP Fedinova 4
Bytový podnik Petržalka, s.r.o
36821012 240.74 Eur zobraziť
30.07.2020 40 6.,7./20 neprenaj NP Rovniankova 16
Bytový podnik Petržalka, s.r.o
36821012 24.00 Eur zobraziť
30.07.2020 39 7/20 neprenaj NP Gessayova 43
Bytový podnik Petržalka, s.r.o
36821012 410.25 Eur zobraziť
30.07.2020 38 6/20 neprenaj. NP Gessayova 43
Bytový podnik Petržalka, s.r.o
36821012 410.25 Eur zobraziť
30.07.2020 37 6.,7./20 neprenaj NP Medveďovej 21
Bytový podnik Petržalka, s.r.o
36821012 62.06 Eur zobraziť
30.07.2020 36 6/20 neprenaj NP Haanova 10
Bytový podnik Petržalka, s.r.o
36821012 460.77 Eur zobraziť
30.07.2020 35 5/20 predpis za neprenaj NP a Haanovu 10
Bytový podnik Petržalka, s.r.o
36821012 460.77 Eur zobraziť
29.07.2020 813 ST 453 13.1.-12.4.20 Sad Janka Kráľa
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 -504.26 Eur zobraziť

Strana 12345...102 Počet záznamov 1013