Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
09.06.2020 91 telekom.služby
Slovak Telecom
0035763469 28.98 Eur zobraziť
09.06.2020 90 vodné,stočné
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 39.92 Eur zobraziť
09.06.2020 89 telefon
Slovak Telecom
0035763469 19.99 Eur zobraziť
09.06.2020 88 elektr.ener.
Západoslovenská energetika,
35823551 237.70 Eur zobraziť
09.06.2020 87 vs.sluzby
TERMMING a.s.
35972254 143.40 Eur zobraziť
09.06.2020 86 tepel.en.
TERMMING a.s.
35972254 1,101.30 Eur zobraziť
09.06.2020 85 všeob.materiál
OFFICE DEPOT s r o
36192384 297.74 Eur zobraziť
12.05.2020 84 potraviny
ATC -JR s.r.o.
35760532 360.16 Eur zobraziť
12.05.2020 83 potraviny
Ing. Ladislav Ličko
22653147 159.94 Eur zobraziť
12.05.2020 82 potraviny
Ladislav Schwartz
17390079 126.31 Eur zobraziť

Strana 12345...12 Počet záznamov 111