Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Číslo dod. Názov / partner Ičo Suma Detail
15.02.2019 20/2019 4 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Kopaničiarska odpadová spol.
34133861 0.00 Eur zobraziť
15.02.2019 247/2018 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
SPORIMSKÝ JÁN
25.00 Eur zobraziť
15.02.2019 246/2018 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
MODROVIČ JAROSLAV Ing.
10.00 Eur zobraziť
15.02.2019 245/2018 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
FIŠER MIROSLAV
10.00 Eur zobraziť
15.02.2019 244/2018 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
LÍŠKA JAROSLAV
25.00 Eur zobraziť
15.02.2019 243/2018 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
Šupková Eva
25.00 Eur zobraziť
15.02.2019 241/2018 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
Haladová Mária
25.00 Eur zobraziť
15.02.2019 242/2018 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
Šenková Anna
15.00 Eur zobraziť
15.02.2019 240/2018 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
Klányová Mária
15.00 Eur zobraziť
12.02.2019 18/2019 fin. prostriedky pre CVČ Dúha HC na rok 2019
Centrum voľného času Dúha
37836676 65.00 Eur zobraziť

Strana 123 Počet záznamov 30