Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evid. číslo Číslo dod. Názov / partner Ičo Suma Detail
11.01.2021 3/2021 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme
Petrus Marek
0.00 Eur zobraziť
07.01.2021 2/2021 Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci Majtán
Majtán Martin
0.00 Eur zobraziť
07.01.2021 1/2021 Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti SOU Hlohovec
Finančné riaditeľstvo SR
42499500 0.00 Eur zobraziť

Strana 1 Počet záznamov 3