Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Číslo dod. Názov / partner Ičo Suma Detail
18.06.2019 129/2019 predaj pozemku KN-C 1617/11 odčleneného od KN-E 245
Verbičová Jana
613.80 Eur zobraziť
18.06.2019 128/2019 Spolufinancovanie mesta na vybudovaní preložky elektroenergetického za
Ondriga Martin
8,200.00 Eur zobraziť
14.06.2019 127/2019 Výroba a tlač časopisu Leopoldov
Vojtech Moravčík VM PRINT
17700159 30,000.00 Eur zobraziť
11.06.2019 124/2019 Zmluva na poskytnutie služby - vypracovanie PD+dozor
SoARCH s.r.o.
47370092 2,304.00 Eur zobraziť
11.06.2019 126/2019 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
Vavrová Mária
10.00 Eur zobraziť
11.06.2019 125/2019 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
Bajtošová Mária
15.00 Eur zobraziť
06.06.2019 123/2019 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
Bittner Dušan
15.00 Eur zobraziť
05.06.2019 122/2019 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
Kavuliaková Terézia Mgr.
15.00 Eur zobraziť
29.05.2019 121/2019 NZ Zacharová
Zacharová Anna
0.00 Eur zobraziť
29.05.2019 120/2019 Poskytnutie príspevku 350 výročie mesta
Marius Pedersen, a. s.
34115901 150.00 Eur zobraziť

Strana 12345...15 Počet záznamov 141