Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evid. číslo Číslo dod. Názov / partner Ičo Suma Detail
10.07.2020 151/2020 1 Modernizácia odborných učební ZŠ Leopoldov
Ministerstvo pôdohospodárstva
00156621 0.00 Eur zobraziť
10.07.2020 150/2020 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu
Poľnohos. družstvo
34116915 15.00 Eur zobraziť
10.07.2020 149/2020 Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP
Zomborský Roman
40926745 136.00 Eur zobraziť
07.07.2020 251/2018 dodatok c.2 k zmluve o vypozicke majetku statu
Finančné riaditeľstvo SR
42499500 0.00 Eur zobraziť
03.07.2020 147/2020 Zmluva o zverení majetku Mesta Leopoldov
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
6056891 0.00 Eur zobraziť
03.07.2020 146/2020 odpredaj pozemku p.č. 311/1 a 312/2
Mužík Martin
448.20 Eur zobraziť
01.07.2020 145/2020 nájomná zmluva Krumpál
Krumpál Peter
0.00 Eur zobraziť
26.06.2020 144/2020 Obnova NKP - cestný most na Trulaskach - Leopoldov"
CS, s.r.o.
44101937 0.00 Eur zobraziť
26.06.2020 143/2020 nájomná zmluva Barteková
Barteková Mária
0.00 Eur zobraziť
26.06.2020 142/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov
Krajčovič Branislav
45945420 0.00 Eur zobraziť

Strana 12345...15 Počet záznamov 150