Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Dodatok Názov / partner Ičo Suma Detail
02.06.2023 151/2023
zmluva o dielo Projekt riešenia dažďových vôd a zelene
PK Digital s. r. o.
52183785 69 400,19 Eur zobraziť
30.05.2023 153/2023 1
dod.č.1 k zmluve o zbere použitých textílií a šatstva
HUMANA People to People Slovak
42065534 0,00 Eur zobraziť
24.05.2023 152/2023
cenník od 1.4.2023
Marius Pedersen, a.s.
34115901 0,00 Eur zobraziť
19.05.2023 150/2023
Dod.č. 6 k zmluve o zab. systému združeného nakladania s odpadmi z ob
NATUR-PACK, a.s.
35979798 0,00 Eur zobraziť
15.05.2023 147/2023
Kúpna zmluva Výsadbový materiál - letničky
Peter Blšťák,záhradníctvo
40218856 2 568,00 Eur zobraziť
15.05.2023 149/2023
Dod.c.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTI NFP C. IROP-Z-302021W890-211-27 zo dna 3
Mnisterstvo investícií, region
50349287 1 361 035,60 Eur zobraziť
12.05.2023 103/2023
Zmluva o poskytnutí dotáce z rozpočtu mesta Leopoldov LEA Racing Team
LEA Racing Team
50904400 500,00 Eur zobraziť
11.05.2023 148/2023
rámcová zmluva o vkladoch c. 239_ZV_2023
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, A.S.
31320155 0,00 Eur zobraziť
05.05.2023 98/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov
Občianske združenie dôchodcov
37995090 4 500,00 Eur zobraziť
05.05.2023 146/2023
zmluva o poskytnuti fin.prispevku c.23170011 Kurzy kresby a malby pre
Nadácia ZSE
42364248 700,00 Eur zobraziť

Strana 12345...15 Počet záznamov 148