Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Číslo dod. Názov / partner Ičo Suma Detail
20.02.2020 35/2020 kvalifikované dôveryhodné služby
Národná agentúra pre sieťové a
42156424 0,00 Eur zobraziť
11.02.2020 34/2020 realizácia vegetačných prvkov
Slovenská agentúra ŽP
00626031 8 561,16 Eur zobraziť
11.02.2020 33/2020 nájomná zmluva so ZŠ na telocvičnu 2/2020
Základná škola
35602643 87,00 Eur zobraziť
11.02.2020 32/2020 nájomná zmluva so ZŠ na telocvicnu 1/2020
Základná škola
35602643 30,00 Eur zobraziť
11.02.2020 31/2020 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
Guľa Viliam
25,00 Eur zobraziť
11.02.2020 30/2020 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
Hudecová Kristína
25,00 Eur zobraziť
11.02.2020 28/2020 Prenajímateľ prenajíma Dom smútku a poskytuje chladiace zariadenie, na
Mráz Pavol
30,00 Eur zobraziť
11.02.2020 29/2020 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
Mráz Pavol
25,00 Eur zobraziť
11.02.2020 27/2020 Právo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto
Krasňanský Ľubomír
25,00 Eur zobraziť
11.02.2020 26/2020 Prenajímateľ prenajíma Dom smútku a poskytuje chladiace zariadenie, na
Krasňanský Ľubomír
30,00 Eur zobraziť

Strana 1234 Počet záznamov 33