Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
07.12.2022 1048
závesné a stropné svietidlá dom smútku
CASCA Svietidlá s. r. o.
50956299 1 266,56 Eur zobraziť
07.12.2022 1047
upratovacie práce Dom smútku
MARO Style s.r.o.
48173894 462,00 Eur zobraziť
07.12.2022 1046
bezpečnostná služba knižnica 11/2022
ŽOS Bezpečnosť, spol.s r.o.
36237922 90,00 Eur zobraziť
07.12.2022 1045
bezpečnostná služba MsÚ 11/2022
ŽOS Bezpečnosť, spol.s r.o.
36237922 117,48 Eur zobraziť
07.12.2022 1044
bezp.služba PZ 11/2022
ŽOS Bezpečnosť, spol.s r.o.
36237922 141,96 Eur zobraziť
06.12.2022 1043
uskladnenie biologického odpadu 11/2022
Poľnohos. družstvo
34116915 455,04 Eur zobraziť
06.12.2022 1042
zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie
Kopaničiarska odpadová
34133861 6 297,50 Eur zobraziť
06.12.2022 1041
sms cintorín 11/2022
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116 2,48 Eur zobraziť
06.12.2022 1040
elektrika vyúčt. Msú 11/2022 preplatok
Energie2 a.s.
46113177 -99,39 Eur zobraziť
06.12.2022 1039
elektrika SZ vyúčt. 11/2022 preplatok
Energie2 a.s.
46113177 -49,45 Eur zobraziť

Strana 12345...111 Počet záznamov 1101