Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
24.02.2021 53 Objednávame si u Vás dodanie úpravy projektovej dokumentácie projektu "LTC - LEOPOLDOVSKÝ TENISOVÝ KLUB" v rozsahu: - osadenie objektu - materiál obkladu fasády - farebnosť interiéru - exteriérové závesy - vypracovanie orientačného rozpoctu - arch+statika je 445 Eur - aktualizacia cien profesii 85 Eur - revízia časti PD - eletro 150 Cena spolu 680 eur bez DPH
PLURAL s.r.o.
48265021 816.00 Eur zobraziť
24.02.2021 15 Objednávame si u Vás dodanie skríň RACK a príslušenstva LEGRAND do m.č.2.01 ( technická mietnosť ) novéj budovy MsÚ Cenová ponuka tvorí prílohu k objednávke Cena bez DPH je 2004,66 eur
MARELL s.r.o.
46572716 2,405.59 Eur zobraziť
24.02.2021 61 Objednávame si u Vás slúchadlá SENCOR SEP 275. Celková suma bez Dph je 4,16 Eur a s Dph je 4.99 Eur.
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783 4.99 Eur zobraziť
24.02.2021 60 Objednávame si u Vás kredit na SMS správy, ktorý bude použitý počas testovania pri rezerváciach ako potvrdzujúce SMS správy. Celková suma je 100 Eur bez DPH / 120 Eur s DPH.
Creative Web, s.r.o.
36830178 120.00 Eur zobraziť
24.02.2021 48 Objednávame si u Vás vyhotovenie GP pre kolaudáciu objektu požiarnej zbrojnice. Cena zhotovenia GP je 300 eur Zhotoviteľ nie je platcom DPH
Ľuboš Prskavec
52026043 300.00 Eur zobraziť
24.02.2021 52 Objednávame si uVás zhotovenie znaleckých posudkov pre nasledovné parcely vo vlastníctve Mesta Leopoldov: - Trnavská cesta 2354, 2353/1, 2353/2, 2353/1 (grafická príloha) - Moyzesova ulica 1640/16, 1640/17 - v zmysle navrhovaného GP (príloha) - Hollého ulica - 281 Cena za 1 ks ZP je 170eur Zhotoviteľ nie je platcom DPH
Kvantová Jana Ing.
37082124 510.00 Eur zobraziť
23.02.2021 58 Objednávame si u Vás osvetlenie odberového miesta na skríningové testovanie, ktoré sa v meste leopoldov uskutoční dňa 27. 02. 2021 a 28. 02. 2021. Celková suma je 20,84 Eur bez DPH / 25 Eur s DPH.
Kusý -KUSAJ Ľubomír
51317559 25.00 Eur zobraziť
23.02.2021 57 Objednávame si u Vás odstránenie príčiny vlhnúcich stien v byte č. 2 u p. Vančovej, Rázusova 35, Leopoldov. V objednávke sú búracie práce, betónovanie, sekanie, oprava kanalizačného potrubia. Celková suma je 478,01 Eur bez DPH / 573,61 Eur s DPH.
LEOPARD, s.r.o.
36228877 573.61 Eur zobraziť
23.02.2021 59 Objednávame si u Vás šatňové bloky 100 lístkov-farebný papier kód produktu:309-10215 v počte 50 ks v sume 0,7 Eur bez DPH/kus. Celková cena objednávky je 42 Eur s DPH.
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077 42.00 Eur zobraziť
18.02.2021 56 Objednávame si u Vás osvetlenie odberového miesta na skríningové testovanie dňa 20. 02. 2021 a 21. 02. 2021. Celková suma je 20,84 Eur bez DPH / 25 Eur s DPH.
Kusý -KUSAJ Ľubomír
51317559 25.00 Eur zobraziť

Strana 12345...6 Počet záznamov 60