Evid. číslo zrušiť Názov dokumentu zrušiť
Partner zrušiť Ičo partnera zrušiť

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
21.02.2020 48 Objednávame si u Vás zhotovenie plagátov v počte kusov 9 na podujatie Stretnutie občanov s poslancami MZ a primátorkou v celkovej sume 32,60 Eur s DPH. Z toho 9x farebná tlač A3 v sume 12,60 Eur s DPH a grafický návrh a spracovanie v sume 20 Eur s DPH.
VM-print, ofsetová tlačiareň
17700159 32,60 Eur zobraziť
20.02.2020 46 Objednávame si u Vás práce s bágrom pri úprave priestranstva v objekte cinotrína a priľahlého okolia v rozsahu maximálne 30 hodín (cena za hodinu 28eur + DPH)
Kunic Jozef
47918501 1 008,00 Eur zobraziť
19.02.2020 49 Objednávame si u Vás konzultáciu v objekte dvora MŠ a ZŠ so zameraním na tému prírodných záhrad a udržateľných roiešení vo verejnej zeleni. Rozsah konzultácie je cca 4hodiny, celková cena za konzultaciu je 130 eur s dph
Ing. Marianna Holušová Ružičková
44101139 130,00 Eur zobraziť
14.02.2020 4 Demontáž vianočnnej výzdobyv meste Leopoldov v sume vrátane DPH
Milan Brodek - BRODEK A SPOL
33430896 613,80 Eur zobraziť
14.02.2020 26 Objednávame si u Vás opravu oceľovových kontajnerov na odpad - 6 ks. V rámci opravy budú navarené plechové platničky na tŕne pre zavesenie reťaze. Cena opravy 1 ks kontajnera je 30 Eur bez DPH. Celková suma je 216,- Eur s DPH.
S.D.T. - Slovák s. r. o.
46669167 216,00 Eur zobraziť
14.02.2020 44 Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce v objekte MTK (sprchová ružisa s montážou v počte 3ks)
Ján Vančo
41185536 142,20 Eur zobraziť
14.02.2020 45 Objednávame si u Vás práce spojené so zabezpečením nastavenia zverejňovania povinne zverejnovaných informácii v cemntrálnom registri SR na webových stránkach mesta Leopoldov. Rozsah služby 82,80 s DPH
AlejTech, spol. s r.o.
36291374 82,80 Eur zobraziť
14.02.2020 35 Objednávame si u Vás polohopisné a výškopisné zameranie prepojovacej komunikácie Moyzesova pre prejektovanie DUR a DSP v nadväznosti na spracovanú a prerokovanú štúdiu v rozsahu - C2667/2, C2667/3, E 482/2 v zmysle grafickej prílohy.
Ľuboš Prskavec
52026043 200,00 Eur zobraziť
13.02.2020 42 Objednávame si u Vás opravu mer.tlaku, nastavenie a profilaxiu technológie na kotolniach - odstránenie poruchy DK Rázusova ulica č.33,35,37,39 v Leopoldove v celkovej sume 1152,00 Eur s DPH.
LEOPARD, s.r.o.
36228877 1 152,00 Eur zobraziť
13.02.2020 43 Objednávame si u Vás výmenu sklenej výplne na vchodových dverách BD Gojdičova 15F, Leopoldov v sume 159,00 Eur s DPH.
LEOPARD, s.r.o.
36228877 159,00 Eur zobraziť

Strana 12345 Počet záznamov 48