Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
02.10.2023 439
Objednávame si u Vás zhotovenie GP pre zriadenie VB pre stavbu preložky NN na ulici Štúrova v rozsahu PD. Cena bez DPH je 300eur
GeosK, s.r.o.
35961945 360,00 Eur zobraziť
02.10.2023 436
Objednávame si u Vás služby na výkon stavebného dozoru na stavbe "Dom sociálnych služieb" na mesiac október 2023. Cena výkonu služby je 2 380,- € + DPH mesačne = 2 856,- € s DPH
ING. ARCH. PETER VALENTA
45661405 2 856,00 Eur zobraziť
02.10.2023 435
Objednávame si u Vás služby na výkon stavebného dozoru na stavbe "Jasle Leopoldov, prestavba" na mesiac október 2023. Cena výkonu služby je 855,- € + DPH mesačne = 1026,- € s DPH
ING. ARCH. PETER VALENTA
45661405 1 026,00 Eur zobraziť
02.10.2023 438
Výmena dverí na traktore v rozsahu CP zo dňa 27.9.2023 = 897,70 eur bez dph Predpokladaná cena práce a dopravy 300eur bez dph
Ematech, s.r.o.
31413919 1 437,24 Eur zobraziť
02.10.2023 428
Objednávame si u Vás posúdenie realizačnej PD pre stavbu LTC - revízia PD v rozsahu CP, ktorá tvorí prílohu k objedbávke Cena bez DPH je 1570 eur
ING. ARCH. PETER VALENTA
45661405 1 884,00 Eur zobraziť
29.09.2023 418
Objednávame si u Vás kancelárske potreby k voľbám do NRSR, kroté sa budú konať 30.09.2023 v cene 50,17 Eur bez DPH/60,20 Eur s DPH.
Lyreco CE
35958120 60,20 Eur zobraziť
28.09.2023 422
Objednávame si u vás vyspravenie výtlkov na miestnych cestách v meste Leopoldov podľa cenovej ponuky zo dňa 19. 7. 2023 1. vysprávky automob. s nadstavbou Turbo........552,80€ 2. vysprávkový materiál........................................55,89 3. cestovné náklady - vysprávkový automob.......55,86 4. cestovné náklady - sprievodné vodzidlo..........178,92
Správa a údržba ciest
37847783 843,47 Eur zobraziť
28.09.2023 426
Objednávame si u Vás upratovacie práce - upratovanie Domu smútku na miestnom cintoríne v Leopoldove 2x do mesiaca v období od októbra 2023 do decembra 2023 vrátane.Upratovanie zahŕňa umývanie a vysávanie podlahy, dezinfekcia toalety, kľučiek, stoličiek a utieranie prachu na voľne dostupných plochách. V cene sú zahrnuté použité čistiace prostriedky. Termín upratovania bude podľa potreby dohodnutý vopred telefonicky. Cena bez DPH za 1 upratovanie: 65,00 € bez DPH Cena s DPH za 1 upratovanie: 78,00 € Predpokladaný počet upratovaní: 6 ks Celková cena objednávky s DPH: 468,00 € s DPH
MARO Style s.r.o.
48173894 468,00 Eur zobraziť
28.09.2023 370
Objednávame si u Vás služby na výkon stavebného dozoru na stavbe "Jasle Leopoldov, prestavba" na mesiac september 2023. Cena výkonu služby je 855,- € + DPH mesačne = 1026,- € s DPH
ING. ARCH. PETER VALENTA
45661405 1 026,00 Eur zobraziť
28.09.2023 369
Objednávame si u Vás služby na výkon stavebného dozoru na stavbe "Dom sociálnych služieb" na mesiac september 2023. Cena výkonu služby je 2 380,- € + DPH mesačne = 2 856,- € s DPH
ING. ARCH. PETER VALENTA
45661405 2 856,00 Eur zobraziť

Strana 12345...38 Počet záznamov 375