Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
09.02.2021 36 plyn OcÚ
Slovenský plynárenský priemyse
35815256 299.00 Eur zobraziť
09.02.2021 35 plyn TJ
Slovenský plynárenský priemyse
35815256 5.87 Eur zobraziť
09.02.2021 34 údržba prístrojov-signalizácia
Miroslav Hulvan
44659610 156.00 Eur zobraziť
09.02.2021 33 el. energia TJ -byt
Západoslovenská distribučná, a
36361518 9.08 Eur zobraziť
09.02.2021 32 vývoz žumpy TJ Bojničky
Vincent Majka
30109361 120.00 Eur zobraziť
09.02.2021 31 samolepky na sm. nádoby
LIM PO, s.r.o.
36498980 284.00 Eur zobraziť
09.02.2021 30 ver.osvetl.údržba
KOHO-ELEKTRIK, s.r.o.
36264423 350.88 Eur zobraziť
09.02.2021 29 el. energia TJ
Západoslovenská distribučná, a
36361518 -35.29 Eur zobraziť
09.02.2021 28 mobil starosta
Orange Slovensko, a. s.
35697270 59.45 Eur zobraziť
09.02.2021 27 mobil vodojem
Orange Slovensko, a. s.
35697270 14.00 Eur zobraziť

Strana 12345...6 Počet záznamov 52