Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
24.06.2022 215
PD Cyklotrasa Borinka-Stupava
R.V.I spol.s.r.o.
35751355 16 614,00 Eur zobraziť
24.06.2022 214
telefón OÚ
Slovak Telekom, a.s.
35763469 47,72 Eur zobraziť
23.06.2022 39
plyn MŠ
Slovenský plynárenský priemyse
35815256 1 237,00 Eur zobraziť
22.06.2022 213
materiál na hromozvod OÚ
PP Electric spol.s.r.o.
50812696 290,00 Eur zobraziť
22.06.2022 212
analýza odpadovej vody ČOV
Eurofins Environment Testing S
53248376 149,28 Eur zobraziť
22.06.2022 211
KZ pozemky
LEGATOs Invest s.r.o.
36787213 1,20 Eur zobraziť
22.06.2022 210
KZ dažďová kanalizácia
Sunny Residence s.r.o.
44095872 1,20 Eur zobraziť
22.06.2022 209
KZ komunikácie a spevnené plochy
Sunny Residence s.r.o.
44095872 1,20 Eur zobraziť
22.06.2022 208
KZ verejné osvetlenie
Sunny Residence s.r.o.
44095872 1,20 Eur zobraziť
22.06.2022 207
KZ verejná kanalizácia
Sunny Residence s.r.o.
44095872 1,20 Eur zobraziť

Strana 12345...58 Počet záznamov 574