Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
23.10.2020 20370 úprava verej.osvetlenia
PROJECT 1 s r. o.
45656495 1,148.40 Eur zobraziť
22.10.2020 20369 Telefónne poplatky
Slovak Telekom a.s.
35763469 15.00 Eur zobraziť
22.10.2020 20368 servisná práca - oprava telekom.a počít.techniky
Peter Krajčovič
43718931 100.00 Eur zobraziť
16.10.2020 20367 Telefónne poplatky
Orange Slovensko a.s.
35697270 30.00 Eur zobraziť
15.10.2020 20366 publikácia Právo pre ropo a obce
Wolters Kluwer s. r. o.
31348262 129.00 Eur zobraziť
14.10.2020 20365 oprava obecného rozhlasu
Jozef Sýkora
30730309 190.32 Eur zobraziť
14.10.2020 20364 oprava vedenia el. osvetlenia
Jozef Sýkora
30730309 475.32 Eur zobraziť
14.10.2020 20363 server
Peter Krajčovič
43718931 1,580.00 Eur zobraziť
12.10.2020 20362 seminár - miestne dane a miestny poplatok za kom.odpady
ZMO s. r. o.
31826385 18.00 Eur zobraziť
12.10.2020 20361 seminár - zákon o odpadoch
ZMO s. r. o.
31826385 17.00 Eur zobraziť

Strana 12345...40 Počet záznamov 398