Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
26.09.2023 23377
zmena ÚPN č. 9/2023
Ing. Arch. Eva Krupová
14104016 1 104,00 Eur zobraziť
20.09.2023 23373
seminár - zostavovanie rozpočtu a ukončenie rozp.roka
ZMO s. r. o.
31826385 23,00 Eur zobraziť
20.09.2023 23372
seminár - odmeňovanie zamest.vo verej.záujme
ZMO s. r. o.
31826385 23,00 Eur zobraziť
20.09.2023 23371
seminár miestne dane, komun.odpad
ZMO s. r. o.
31826385 46,00 Eur zobraziť
19.09.2023 23370
tonery a valce do tlačiarní a kopírky
Magic Print s r.o.
36617661 604,80 Eur zobraziť
19.09.2023 23369
revízia detských ihrísk
Ekotec spol. s r.o.
00687022 386,40 Eur zobraziť
19.09.2023 23368
telefónne poplatky
Slovak Telekom a.s.
35763469 87,18 Eur zobraziť
19.09.2023 23362
seminár hlavných kontrolórov
ZMO Martin
31938434 260,00 Eur zobraziť
18.09.2023 23367
dopravné značenie
Dopravné značenie s r.o.
34139184 471,96 Eur zobraziť
18.09.2023 23366
oprava dopravného značenia
Dopravné značenie s r.o.
34139184 583,92 Eur zobraziť

Strana 12345...41 Počet záznamov 407