Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evč Názov / partner Ičo Suma Detail
02.02.2017 305
Réžia strava
Školská jedáleň
31816681 651,36 Eur zobraziť
02.02.2017 304
Vodné,stočné
Bratisl.vodár.spol., a.s.
35850370 554,06 Eur zobraziť
16.01.2017 200
FA Elektrická energia ZŠ
SE Predaj
44553412 1 088,00 Eur zobraziť
04.01.2017 303
FA Revízia bleskozvodov el. zar. ZŠ
PROFIT - ELEKTRO
11693339 2 420,00 Eur zobraziť

Strana 1 Počet záznamov 4