Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
18.02.2021 28/FA/ZŠ Za vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním - zo ŠJ
CMT GROUP
47372141 69.60 Eur zobraziť
18.02.2021 27/FA/ZŠ Za elektrickú energiu za 1/2021 za OM1 ZŠ,ŠKD
Pow-en
43860125 -139.56 Eur zobraziť
18.02.2021 26/FA/ZŠ Za elektrickú energiu za 1/2021 OM2 ŠJ, ŠKD
Pow-en
43860125 -170.02 Eur zobraziť
18.02.2021 25/FA/ZŠ Za servis VT za 1/2021
WERTZ media SK s.r.o.
51005018 172.80 Eur zobraziť
18.02.2021 24/FA/ZŠ Ochranné prostriedky COVID-19 Respirátory
KANPEX Peter Šesták
11891581 126.72 Eur zobraziť
18.02.2021 14/FA/ZŠ Za mzdový program VEMA za 1-3/2021
Solitea Vema a.s.
36237337 179.16 Eur zobraziť
18.02.2021 23/FA/ZŠ Poplatok za aplikáciu HX0071 - IČP za 2-3/2021
Solitea Vema a.s.
36237337 7.20 Eur zobraziť
18.02.2021 22/FA/ZŠ Za mobilné služby za 1/2021 za 4 zamestn.
Slovak Telekom a.s.
35763469 14.95 Eur zobraziť
18.02.2021 21/FA/ZŠ Za mobilné služby za 1/2021 za 8 zamestn.
Slovak Telekom a.s.
35763469 9.80 Eur zobraziť
18.02.2021 20/FA/ZS Za pevnú linku za 1/2021 a internet.pripojenie za 2/2021
Slovak Telekom a.s.
35763469 45.48 Eur zobraziť

Strana 1234 Počet záznamov 31