Evidenčné číslo Dodatok zrušiť Zverejnené od do zrušiť
Názov dokumentu zrušiť Suma od do zrušiť
Názov partnera zrušiť Ičo partnera zrušiť
Hľadať

Zverejnené Evid. číslo Názov / partner Ičo Suma Detail
17.06.2020 90 uč.pomôcky projekt ERASMUS+
EDUCAPLAY s.r.o.
44889780 26.37 Eur zobraziť
17.06.2020 89 kinhy zo zberu ŠKD
Lackovič Dušan
34451021 191.00 Eur zobraziť
17.06.2020 88 deratizácia kan.prípojok
Eduard Simondel
41888154 120.00 Eur zobraziť
17.06.2020 87 videoseminár
Inštitút celoživotného vzdeláv
51424266 30.00 Eur zobraziť
17.06.2020 86 elektrická energia nedopl.
ZSE Energia, a.s.
36677281 419.29 Eur zobraziť
17.06.2020 85 uč.pomôcky ERASAMUS+
Distribučná agentúra AD REM
11782889 140.12 Eur zobraziť
17.06.2020 84 telekom.služby
Slovak Telekom
35763469 90.59 Eur zobraziť
17.06.2020 83 uč.pomôcky ERASMUS+
LegalSoft s.r.o.
44854056 79.00 Eur zobraziť
17.06.2020 82 vodné, stočné
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370 245.95 Eur zobraziť
17.06.2020 81 odstránenie poruchy zatekanie
POHAS GROUP, s.r.o.
48333280 229.25 Eur zobraziť

Strana 12345...17 Počet záznamov 165