Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 30.11.2018

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 14,483,000.00 Eur 14,475,000.00 Eur
Rozpočet upravený 15,062,258.00 Eur 14,967,948.00 Eur
Skutočnosť 13,720,511.16 Eur 12,107,369.73 Eur
Plnenie 91.09 % 80.89 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
12,870,000.00 Eur 13,264,258.00 Eur 12,096,310.88 Eur 91.19 % zobraziť
Finančné operácie
1,553,000.00 Eur 1,553,000.00 Eur 1,366,274.95 Eur 87.98 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
60,000.00 Eur 245,000.00 Eur 257,925.33 Eur 105.28 % zobraziť