Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 31.01.2019

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 15,122,980.00 Eur 14,962,200.00 Eur
Rozpočet upravený 15,122,980.00 Eur 14,962,200.00 Eur
Skutočnosť 1,201,186.11 Eur 759,481.53 Eur
Plnenie 7.94 % 5.08 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
14,232,980.00 Eur 14,232,980.00 Eur 1,182,966.94 Eur 8.31 % zobraziť
Finančné operácie
760,000.00 Eur 760,000.00 Eur 18,219.17 Eur 2.40 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
130,000.00 Eur 130,000.00 Eur 0.00 Eur 0.00 % zobraziť