Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 30.06.2019

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 15,257,600.00 Eur 15,253,800.00 Eur
Rozpočet upravený 15,549,870.00 Eur 15,546,070.00 Eur
Skutočnosť 7,267,087.66 Eur 6,300,279.01 Eur
Plnenie 46.73 % 40.53 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
14,367,600.00 Eur 14,659,870.00 Eur 7,104,248.23 Eur 48.46 % zobraziť
Finančné operácie
760,000.00 Eur 760,000.00 Eur 161,657.68 Eur 21.27 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
130,000.00 Eur 130,000.00 Eur 1,181.75 Eur 0.91 % zobraziť