Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 30.04.2019

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 15,257,600.00 Eur 15,253,800.00 Eur
Rozpočet upravený 15,546,870.00 Eur 15,543,070.00 Eur
Skutočnosť 4,829,414.79 Eur 4,106,118.94 Eur
Plnenie 31.06 % 26.42 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
14,367,600.00 Eur 14,656,870.00 Eur 4,749,418.97 Eur 32.40 % zobraziť
Finančné operácie
760,000.00 Eur 760,000.00 Eur 78,996.07 Eur 10.39 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
130,000.00 Eur 130,000.00 Eur 999.75 Eur 0.77 % zobraziť