Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 30.09.2020

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 18,605,500.00 Eur 18,604,700.00 Eur
Rozpočet upravený 16,920,146.00 Eur 16,829,346.00 Eur
Skutočnosť 13,530,591.67 Eur 10,700,229.74 Eur
Plnenie 79.97 % 63.58 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
15,748,500.00 Eur 15,377,146.00 Eur 12,585,079.77 Eur 81.84 % zobraziť
Finančné operácie
907,000.00 Eur 789,000.00 Eur 308,164.20 Eur 39.06 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
1,950,000.00 Eur 754,000.00 Eur 637,347.70 Eur 84.53 % zobraziť