Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 30.04.2020

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 18,605,500.00 Eur 18,604,700.00 Eur
Rozpočet upravený 19,060,900.00 Eur 19,060,100.00 Eur
Skutočnosť 6,299,537.37 Eur 4,715,233.78 Eur
Plnenie 33.05 % 24.74 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
15,748,500.00 Eur 16,203,900.00 Eur 5,910,904.69 Eur 36.48 % zobraziť
Finančné operácie
907,000.00 Eur 907,000.00 Eur 160,725.68 Eur 17.72 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
1,950,000.00 Eur 1,950,000.00 Eur 227,907.00 Eur 11.69 % zobraziť