Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 30.04.2022

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 21 603 500,00 Eur 21 587 000,00 Eur
Rozpočet upravený 21 576 962,00 Eur 21 560 462,00 Eur
Skutočnosť 6 872 527,75 Eur 5 233 790,63 Eur
Plnenie 31,85 % 24,27 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Načítava sa...

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Načítava sa...

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Načítava sa...

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
17 833 500,00 Eur 17 806 962,00 Eur 6 149 683,99 Eur 34,54 % zobraziť
Finančné operácie
1 705 000,00 Eur 1 705 000,00 Eur 718 817,76 Eur 42,16 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
2 065 000,00 Eur 2 065 000,00 Eur 4 026,00 Eur 0,19 % zobraziť