Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 31.08.2021

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 18,725,500.00 Eur 18,723,150.00 Eur
Rozpočet upravený 19,050,080.00 Eur 19,047,730.00 Eur
Skutočnosť 12,259,788.12 Eur 9,989,393.51 Eur
Plnenie 64.36 % 52.44 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
16,015,500.00 Eur 16,285,080.00 Eur 11,147,988.32 Eur 68.46 % zobraziť
Finančné operácie
1,300,000.00 Eur 1,300,000.00 Eur 722,950.89 Eur 55.61 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
1,410,000.00 Eur 1,465,000.00 Eur 388,848.91 Eur 26.54 % zobraziť