Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 30.09.2019

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 39,457,969.00 Eur 39,457,969.00 Eur
Rozpočet upravený 42,152,351.00 Eur 42,152,351.00 Eur
Skutočnosť 32,480,541.69 Eur 25,034,941.66 Eur
Plnenie 77.06 % 59.39 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
37,281,445.00 Eur 38,725,390.00 Eur 31,850,152.14 Eur 82.25 % zobraziť
Finančné operácie
1,078,074.00 Eur 2,328,511.00 Eur 622,735.48 Eur 26.74 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
1,098,450.00 Eur 1,098,450.00 Eur 7,654.07 Eur 0.70 % zobraziť