Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 30.06.2019

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 39,457,969.00 Eur 39,457,969.00 Eur
Rozpočet upravený 41,822,297.00 Eur 41,822,297.00 Eur
Skutočnosť 21,236,406.02 Eur 15,734,787.49 Eur
Plnenie 50.78 % 37.62 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
37,281,445.00 Eur 38,395,336.00 Eur 20,714,022.96 Eur 53.95 % zobraziť
Finančné operácie
1,078,074.00 Eur 2,328,511.00 Eur 517,842.32 Eur 22.24 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
1,098,450.00 Eur 1,098,450.00 Eur 4,540.74 Eur 0.41 % zobraziť