Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 31.03.2020

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 43,965,819.00 Eur 43,965,819.00 Eur
Rozpočet upravený 45,001,297.00 Eur 45,001,297.00 Eur
Skutočnosť 13,452,734.48 Eur 7,789,549.22 Eur
Plnenie 29.89 % 17.31 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
41,346,280.00 Eur 42,371,758.00 Eur 12,310,397.39 Eur 29.05 % zobraziť
Finančné operácie
1,709,093.00 Eur 1,719,093.00 Eur 927,996.97 Eur 53.98 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
910,446.00 Eur 910,446.00 Eur 214,340.12 Eur 23.54 % zobraziť