Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 30.06.2023

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 57 208 867,00 Eur 57 208 867,00 Eur
Rozpočet upravený 70 744 108,00 Eur 70 744 108,00 Eur
Skutočnosť 39 778 890,29 Eur 28 750 229,68 Eur
Plnenie 56,23 % 40,64 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Načítava sa...

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Načítava sa...

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Načítava sa...

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
53 584 317,00 Eur 64 307 525,00 Eur 36 075 284,94 Eur 56,10 % zobraziť
Finančné operácie
3 572 350,00 Eur 6 271 384,00 Eur 3 435 358,60 Eur 54,78 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
52 200,00 Eur 165 199,00 Eur 268 246,75 Eur 162,38 % zobraziť