Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 30.09.2021

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 51 778 981,00 Eur 51 778 981,00 Eur
Rozpočet upravený 59 323 385,00 Eur 59 323 385,00 Eur
Skutočnosť 44 234 739,81 Eur 33 704 243,61 Eur
Plnenie 74,57 % 56,81 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
44 854 496,00 Eur 48 241 792,00 Eur 39 778 807,31 Eur 82,46 % zobraziť
Finančné operácie
5 636 765,00 Eur 9 784 205,00 Eur 4 311 791,44 Eur 44,07 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
1 287 720,00 Eur 1 297 388,00 Eur 144 141,06 Eur 11,11 % zobraziť