Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 31.03.2019

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 39,457,969.00 Eur 39,457,969.00 Eur
Rozpočet upravený 40,572,486.00 Eur 40,572,486.00 Eur
Skutočnosť 10,926,188.51 Eur 6,576,950.83 Eur
Plnenie 26.93 % 16.21 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
37,281,445.00 Eur 38,240,885.00 Eur 10,446,234.07 Eur 27.32 % zobraziť
Finančné operácie
1,078,074.00 Eur 1,233,151.00 Eur 478,687.31 Eur 38.82 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
1,098,450.00 Eur 1,098,450.00 Eur 1,267.13 Eur 0.12 % zobraziť