Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 31.12.2019

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 4,356,021.00 Eur 3,058,499.00 Eur
Rozpočet upravený 4,356,021.00 Eur 3,059,799.00 Eur
Skutočnosť 1,581,224.25 Eur 1,111,989.86 Eur
Plnenie 36.30 % 36.34 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
3,688,427.00 Eur 3,688,427.00 Eur 1,484,471.71 Eur 40.25 % zobraziť
Finančné operácie
250,000.00 Eur 250,000.00 Eur 87,987.54 Eur 35.20 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
417,594.00 Eur 417,594.00 Eur 8,765.00 Eur 2.10 % zobraziť