Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 01.01.2017

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 2,810,230.00 Eur 1,772,228.00 Eur
Rozpočet upravený 2,810,230.00 Eur 1,772,228.00 Eur
Skutočnosť 80,995.76 Eur 554,030.77 Eur
Plnenie 2.88 % 31.26 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
2,560,230.00 Eur 2,560,230.00 Eur 80,995.76 Eur 3.16 % zobraziť
Finančné operácie
150,000.00 Eur 150,000.00 Eur 0.00 Eur 0.00 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
100,000.00 Eur 100,000.00 Eur 0.00 Eur 0.00 % zobraziť