Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 31.12.2018

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 3,568,424.00 Eur 2,350,552.00 Eur
Rozpočet upravený 3,568,424.00 Eur 2,350,552.00 Eur
Skutočnosť 364,997.22 Eur 197,675.36 Eur
Plnenie 10.23 % 8.41 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
2,739,269.00 Eur 2,739,269.00 Eur 364,997.22 Eur 13.32 % zobraziť
Finančné operácie
300,000.00 Eur 300,000.00 Eur 0.00 Eur 0.00 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
529,155.00 Eur 529,155.00 Eur 0.00 Eur 0.00 % zobraziť