Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 31.12.2019

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 3,809,556.00 Eur 2,523,933.00 Eur
Rozpočet upravený 3,809,556.00 Eur 2,525,233.00 Eur
Skutočnosť 3,603,802.26 Eur 2,392,626.89 Eur
Plnenie 94.60 % 94.75 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
3,141,962.00 Eur 3,141,962.00 Eur 2,985,250.60 Eur 95.01 % zobraziť
Finančné operácie
250,000.00 Eur 250,000.00 Eur 259,926.83 Eur 103.97 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
417,594.00 Eur 417,594.00 Eur 358,624.83 Eur 85.88 % zobraziť