Ekonomická klasifikácia zrušiť Funkčná klasifikácia zrušiť
Program zrušiť Zdroj zrušiť

Sumár rozpočtu - údaje k 31.12.2022

Prehľad rozpočtu k vybranému roku.
Príjmy Výdaje
Rozpočet schválený 2 153 816,00 Eur 1 546 380,00 Eur
Rozpočet upravený 2 757 254,78 Eur 1 825 729,77 Eur
Skutočnosť 2 689 444,38 Eur 1 714 836,08 Eur
Plnenie 97,54 % 93,93 %
N/A - hodnota nie je k dispozícií

Podiel rozpočtových položiek

Prehľad podielu jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Načítava sa...

Čerpanie rozpočtu

Prehľad čerpania rozpočtu k vybranému roku.

Načítava sa...

Čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Načítava sa...

Položky rozpočtu

Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu k vybranému roku.

Názov položky Ekonomická Zdroj Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Sumár
Bežný rozpočet
2 053 528,00 Eur 2 453 337,44 Eur 2 408 756,83 Eur 98,18 % zobraziť
Finančné operácie
66 785,00 Eur 248 088,94 Eur 233 609,90 Eur 94,16 % zobraziť
Kapitálový rozpočet
33 503,00 Eur 55 828,40 Eur 47 077,65 Eur 84,33 % zobraziť